Syarikat Islam, Mewujudkan Kemandirian Umat Melalui Filantropi Islam

24 Juni 2017, sehari sebelum Lebaran, saya menemui banyak orang berbondong-bondong membawa berasnya ke masjid. Sudah pasti, apalagi kalau bukan untuk berzakat fitrah. Di desa saya, zakat dikumpulkan oleh masjid takmir (amil zakat) yang kemudian akan diberikan kepada delapan asnaf (orang yang berhak menerima zakat). Proses penimbangannya memakan cukup waktu lama karena jumlah muzaki yang […]